Khuôn viên mẫu

Một số khuôn viên thiết kế mẫu tại Cphaco. Quý khách hàng có nhu cầu tìm hiểu thêm xin vui lòng liên hệ: Hoàng Long 091 225 8822

Khuôn viên 15m2

Khuôn viên 22,5m2

Khuôn viên 22,5m2

Khuôn viên 30m2

Khuôn viên 30m2

Khuôn viên 49,5m2 – Phương án 1

Khuôn viên 49,5m2 PA1

 Khuôn viên 72m2

 Khuôn viên 102m2

Leave a Reply

Scroll To Top